1. mai 2018

Det blir en tradisjonell 1. maifeiring i hele Orkland. Se detaljerte program lengre ned.

 • Orkanger: Orkdal rådhus, frokost fra 10:30. Hovedarrangement fra 14:00.
 • Løkken: folketog fra Gammelgruva og hovedarr. fra 12:30.
 • Råbygda: Folkets Hus Gjølme, musikk og appell fra 10:30.

Detaljert program - Orkanger

Tradisjonell 1. mai-markering på Orkanger. Frokost, matiné, taler ved rådhuset og folketog til Den Gode hyrdes kapell og minnetale ved De russiske soldaters grav.

 • 10:30 1.maifrokost, Orkdal rådhus
 • 12:00 Korpsmatiné, Orkdal kulturhus/kino
 • 14:00 1.maiarrangement, Orkdal rådhus. Hovedtale ved Mona Berger (Fellesorganisasjonen i Trøndelag/SV), Politisk appell ved Sandra Åberg Kristiansen (Trøndelag Ap), Ungdomsappell ved Kjell Solem Slupphaug (leder, Orkdal AUF). Musikk ved Orkdal Janitsjar, Kristin Lindberg og Jonas Withbro.
 • 15:15 1.maitog til Den Gode hyrdes kapell
 • Ca. 15:45 Tale ved De russiske soldaters grav ved Sandra Åberg Kristiansen
 • Ca. 16:15 1.maitoget returnerer til rådhuset
1.mai Orkanger

Detaljert program - Løkken

Tradisjonell 1. mai-markering på Løkken. Folketog fra Gammelgruva og Festmøte i Idrettsbygget.

(trykk her for å se arrangementet på Facebook)

 • 08:45 Løkken musikkorps spiller ved Storekra og Løvbytunet
 • 10:00 Løkken musikkorps spiller ved Meldal helsetun
 • 10:45 Løkken musikkorps spiller ved Løkken kirke (Gudstjeneste kl 11)
 • 11:45 Løkken musikkorps spiller ved Skjæringa, Bjørnli
 • 12:30 Korpsene spiller ved Gammelgruva
 • 12:45 Folketog fra Gammelgruva til Idrettsbygget: Blomsternedleggelse ved Bergmannen. Appell v/ Eystein Steigen, leder i Løkken Arbeiderlag13:30 Arrangement i Idrettsbygget. Sang v/ Bergmannsteateret, Hovedtale v/ Amund Losen Moholdt, ungdomssekretær i LO.
1.mai Løkken

Detaljert program - Råbygda

Tradisjonell 1. mai-markering ved Folkets Hus Gjølme i Råbygda. Musikk ved Orkdal Janitsjar. Kaffe, vafler og kake. Leker for barna. 1.mai-appell ved Ellen Haugen Bergsrønning (Arbeiderpartiet).

Arrangementet starter kl. 10:30.

1.mai Råbygda