Felles innspillsmøte til Migrasjonsutvalget

17.04.2018, Folkets Hus Gjølme

.

Vekk med kontantstøtten!

Økt innsats innen tilrettelagt norskopplæring, inkludering via dugnad og fjerning av kontantstøtten. Disse konkrete tiltakene ble lansert under temamøtet i Folkets Hus Gjølme tirsdag. Målet med debatten var å finne muligheter for å bedre norsk asyl- og innvandringspolitikk.

Orkland og Skaun Arbeiderparti inviterte Arbeiderpartiets Migrasjonsutvalg for å sette asyl- og innvandringspolitikken på dagsorden. Hanne Moe Bjørnbet (fylkespolitiker i Trøndelag) og Khamshajiny Gunaratnam (varaordfører i Oslo) fra utvalget innledet til debatt.

Menneskene i fokus

I tillegg til konkrete tiltak, var det klar tale fra forsamlingen at politikerne må bort fra retorikken og få menneskene i fokus.

- «Vi må få menneskene i fokus. Asyl- og innvandringspolitikken skal være rettferdig, human og solidarisk», sa leder i Orkland Arbeiderparti, Trude Tevik Gulbrandsen og fikk fullt gehør for innspillet som Bjørnbet og Gunaratnam lovte å ta med videre i Migrasjonsutvalget som har fått i oppdrag å lage utkast til Arbeiderpartiets migrasjonspolitikk.

Fire viktige spørsmål

Fire spørsmål sto sentralt under møtet i Folkets Hus:

  • Hva bør Norge gjøre internasjonalt for å bidra til en mer rettferdig asylordning? 
  • Hvordan sikre en god balanse mellom innvandring og integrering i Norge? 
  • Hvordan hindre at innvandring fører til økte sosiale forskjeller og bidra til at flere kommer i arbeid? 
  • Hva må vi gjøre for å sikre bedre inkludering, bekjempe negativ sosial kontroll og fremme felles verdier?

Følgende forslag og innspill lansert fra de lokale Arbeiderpartiene:

  • Inngå og følge internasjonale avtaler, følge opp vedtatte konvensjoner, bidra med midler til de landene som tar imot de største mengdene med flyktninger, ha fokus på menneskerettigheter. 
  • Fokus på tilrettelagt norskopplæring for den enkelte, lettere å få godkjent tidligere utdanning/arbeidspraksis for å gjøre veien til et arbeidsliv i Norge kortere, fjerne kontantstøtten, integrering også i fritiden, inkludering via dugnad (involvere frivillige lag og organisasjoner) 
  • En sosial boligpolitikk (for alle), individuell opplæring, helhetlig tankegang fra flyktningene ankommer, opplysning og veiledning av den enkelte. 
  • Fjerne kontantstøtten, tidlig innsats (fra barnehage av), faktaopplysning når myter spres. 
Foto: Khamshajiny Gunaratnam
Foto: Khamshajiny Gunaratnam
Foto: Khamshajiny Gunaratnam