Valgliste til kommunevalget 2019

Nominasjonsmøtet 03.12.2018

Orkland Arbeiderpartis nominasjonsmøte 03.12.2018

(oppdatert 07.05.2019)


1. Are Hilstad (Meldal 1976)

2. Trude Tevik Gulbrandsen (Orkdal 1972)

3. Svein Erik Jørgensen (Agdenes 1980)

4. Toril Snildal (Snillfjord 1960)

5. Tormod Solem Slupphaug (Orkdal 1988)

6. Tina Øyås (Orkdal 1972)

7. Odd Arild Svartbekk (Meldal 1962)

8. Magni Skålholt Løseth (Agdenes 1974)

9. Roald Furuli (Orkdal 1947)

10. Marit Halsetrønning (Meldal 1966)

11. Oddvar Kjøren (Orkdal 1958)

12. Berit Solem (Orkdal 1966)

13. Eystein Steigen (Meldal 1979)

14. Berit By (Orkdal 1964)

15. Sivert Dombu (Meldal 1959)

16. Karin Leknes Røttereng (Orkdal 1970)

17. Oddleif Bakås (Snillfjord 1962)

18. Marita Hammervik-Owen (Orkdal 1988)

19. Hans Bernhard Meland (Agdenes 1958)

20. Olga Irmina Ucinska (Meldal 1991)

21. Eirik Torblå (Orkdal 1989)

22. Ellen Wahlmann (Orkdal 1965)

23. Hans Peter Brøndbo (Meldal 1957)

24. Monica Rødsten (Agdenes 1990)

25. Antonis Hatzimarkos (Orkdal 1959)

26. Bente Svartbekk Kirkaune (Meldal 1989)

27. Fredrik Evjen (Orkdal 1962)

28. Eli Dalsegg (Meldal 1988)

29. Inge Helgeton (Orkdal 1953)

30. Hanne Nyhus (Orkdal 1969)

31. Kjell Arve Berg (Snillfjord 1951)

32. Svanhild Aune (Agdenes 1973)

33. Håkon Dollis (Meldal 1959)

34. Anne Rigmor Bakken (Orkdal 1956)

35. Jan Haugen (Orkdal 1979)

36. Synnøve Hilstad (Meldal 1980)

37. Jann Eirik Evensen (Meldal 1964)

38. Hege Moe Hegg (Agdenes 1973)

39. John Erling Smedplass (Meldal 1986)

40. Asta Karin Nilssen (Orkdal 1986)

41. Kjell Solem Slupphaug (Orkdal 1999)

42. Inger Susanne Dyndal (Orkdal 1982)

43. Tom Erik Nystrøm (Agdenes 1979)

44. Tove Bakk (Orkdal 1949)

45. Morten Myking (Snillfjord 1962)

46. Marit Hilstad (Meldal 1970)

47. Rolf Inge Furuhaug (Meldal 1948)

48. Kjersti Lund Olsen (Orkdal 1964)

49. Thomas Eggan (Orkdal 1966)

50. Randi Løkstad (Orkdal 1938)

51. Atle Olav Sognli (Orkdal 1987)

52. Camilla Aamot Holm (Meldal 1985)

53. Olav Huseby (Meldal 1946)

54. Marit Jørgensen (Agdenes 1982)

55. Jan Rune Erlandsen (Orkdal 1963)

56. Karen Unni Knudsen (Orkdal 1946)

Orkland Arbeiderpartis nominasjonsliste ble vedtatt ved nominasjonsmøtet 03.12.2018. Ordfører- og varaordførerkandidat ble forhåndsnominert 03.09.2018.

De første 6 på listen er forhåndskumulert.

Nominasjonskomiteens leder Jorodd Asphjell

Nominasjonskomiteens leder Jorodd Asphjell la frem listeforslaget for forsamlingen.