Kommunevalgprogram 2020-2023

Programmet ble vedtatt på Orkland Arbeiderpartis programmøte 3. november 2018. Du finner programmet på siden "Politikken".