Pressemelding vedr. årsmøtet 2018

Viser til henvendelser fra pressen den siste uken angående vårt årsmøte 10. februar 2018, og vedrørende vår innleder Trond Giske. 

Med denne pressemeldingen ønsker vi å besvare en del av de spørsmålene som ofte går igjen i de henvendelser vi har mottatt.