Medlemsansvarlig

Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen

Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen

Trude er vår fylkestingsrepresentant og hun er medlem i hovedutvalg for næring og industri. Trude er fra Orkland og jobber i kriminalomsorgen. Trude er også styremedlem i Trøndelag Arbeiderparti.