Styremøte

Tidspunkt

14. Nov 2018 kl. 18:30

Sted

Orkdal rådhus, Formannskapssalen

Til stede

 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Toril Snildal
 • Oddleif Bakås
 • Kjell Arve Berg
 • Hans Bernhard Meland
 • Berit Solem
 • Sivert Dombu
 • Are Hilstad
 • Svein Erik Jørgensen
 • Eystein Steigen
 • Tormod Solem Slupphaug

Referent

Tormod Solem Slupphaug

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Godkjent. Ingen kommentarer.

 • Oppsummering av vedtak fattet utenfor ordinært styremøte

  Ingen vedtak er fattet siden forrige styremøte.

 • Referatsaker / innkommet post

  - Skolering med Jarle Roheim Håkonsen 15.11.2018
  - Langsetkonferansen 17.11.2018
  - Fra hånd til munn - en reise i det trønderske landbruket 19-23.11.2018
  - Invitasjon til dialogmøte ved Utdanningsforbundet Orkland 29.11.2018

  Styrets medlemmer oppfordres til å delta på arrangementene. Hvem som deltar på hva avtales via styrets Messenger-gruppe.

 • Nettsiden www.orkland-arbeiderparti.no

  Orkdal Arbeiderpartis nettside www.orkdal-arbeiderparti.no har vært videreført i 2018 etter sammenslåingen til Orkland Ap. Exigo AS er vert for siden. Vertskap koster partiet kr. 250,- per måned / kr. 3000,- per år.
  Bruk av partiets egen nettsideløsning er kostnadsfri.

  Forslag til vedtak:
  - Nettsiden www.orkdal-arbeiderparti.no avvikles fra 31.12.2018. Det hentes ut sikkerhetskopi av alle data før siden tas ned. Eventuelt kan lokallaget Orkanger Arbeidersamfunn overta sidens innhold og hostingavtalen med Exigo AS dersom de ønsker dette.

  Vedtak:
  - Som forslaget. Enstemmig vedtatt.

 • Status manglende kontingent 2018

  Per 14.11.2018 er det i følge medlemsregisteret 89 medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2018.

  Lokallagslederne er ansvarlig for å følge opp. Medlemslister kan hentes ut via mittap.no. Se også vedlagte veiledning "Kontingentringing - steg for steg".

 • Medlemsverving

  Alle tar en runde og tenker over aktuelle medlemmer. Det legges opp til en større ververunde/vervekampanje på nyåret.

 • Renskriving av partiprogrammet

  Are og Tormod tar ansvar for å renskrive programmet i henhold til vedtakene og innspillene fra programmøtet. Programmet legges ut på nettsiden i forkant av nominasjonsmøtet 17.11.2018.

 • Planlegging av nominasjonsmøtet 17.11.2018

  Møtet åpnes av Svein Erik (Trude har meldt forfall).

  Styrets innstilling til møteleder og referent:
  - Møteleder: Lisa Ofstad (eller Are Hilstad dersom Lisa ikke kan)
  - Referent: Tormod Solem Slupphaug

  Lokallagene Løkken, Orkland, Orkanger og Orkla tar ansvar for kaffe og kaker.

 • Godkjenning av protokoll

  Opplest og vedtatt i møtet. Møteslutt kl. 19:25.