Styremøte

Tidspunkt

6. Des 2018 kl. 18:30

Sted

Arbeiderstuggu, Løkken Verk

Til stede

 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Svein Erik Jørgensen
 • Vibeke Mehlum
 • Hans Bernhard Meland
 • Berit Solem
 • Oddleif Bakås
 • Toril Snildal
 • Eystein Steigen
 • Tormod Solem Slupphaug

Referent

Tormod Solem Slupphaug

Forfall

 • Ellen Haugen Bergsrønning (fast)
 • Kjell Arve Berg (fast)
 • Magni Skålholt Løseth (fast)
 • Svanhild Aune (vara)
 • Mathias Gården (tiltredende med stemmerett)
 • Kjell Solem Slupphaug (tiltredende med stemmerett)
 • Are Hilstad (tiltredende med stemmerett)
 • Hanne Nyhus (tiltredende med forslagsrett)
 • Asta Karin Nilsen (tiltredende med forslagsrett)
 • Sivert Dombu (tiltredende med forslagsrett)
 • Jorodd Asphjell (tiltredende med forslagsrett)

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Ingen kommentarer. Godkjent.

 • Vedtak fattet utenfor ordinært styremøte

  - Ny dato for nominasjonsmøtet, 03.12.2018.
  - Dato for styremøte/juleavslutning, 06.12.2018.

 • Innkommet post / orienteringssaker

  Innkommet post: se vedlegg.

  Frister:
  - Innkomne forslag til årsmøtet i fylkespartiet, 02-03.03.19, må være inn til fylkespartiet innen 08.02.19.

  Omforent vedtak vedrørende henvendelsen fra Småbylista Orkdal:
  - Tormod gis fullmakt til å utforme et forslag til besvarelse. Forslaget sendes ut til Messenger-gruppa.

 • Kommunevalgprogram 2020-2023

  Are og Tormod fikk i forrige styremøte fullmakt til å renskrive programmet og herunder utføre redaksjonelle endringer på vegne av styret. Endringene er blitt fortløpende redegjort for via styrets Messenger-gruppe. Siste versjon er datert 19.11.2018.

  Forslag til vedtak:
  - Styret godkjenner de redaksjonelle endringene som er blitt foretatt av Are og Tormod, og programmet i sin helhet datert 19.11.2018.

 • Møteplan 2019

  Tir 29.01 Styremøte
  Tor 07.02 Årsmøte, Folkets Hus
  (08.02 Frist for innsending av forslag TRAP)
  (02-03.03 Årsmøte TRAP)
  Tir 05.03 Styremøte
  Tir 02.04 Styremøte
  Tir 07.05 Styremøte
  Tir 04.06 Styremøte
  Tir 13.08 Styremøte
  Tir 03.09 Styremøte
  Tir 08.10 Styremøte
  Tir 29.10 Styremøte
  Tir 26.11 Styremøte

  Møteplanen kan selvsagt justeres fortløpende ved behov.
  Alle styremøter starter klokken 18:00.

 • Verving/kontingenter

  89 ubetalte kontingenter per 06.12.2018.
  Oversikt er sendt ut til lokallagslederne som bes om å ta en ny runde og melde status tilbake til Trude.

 • Julequiz / nyhetsbrev

  Omforent vedtak:
  Tormod legger ut quiz'en på Facebook og sender ut nyhetsbrev med quiz til alle medlemmer. Vinneren trekkes og premieres med et valgfritt gavekort på kr. 500,- hos lokalt spisested/handlegate.

 • Godkjenning av protokoll

  Møteslutt 19:30. Protokollen ble opplest og vedtatt i møtet.

  Det ble avholdt juleavslutning etter møtet med pizza fra Milano Svorkmo. Eystein orienterte om valgkamparbeidet.