Programmøte

Tidspunkt

17. Nov 2022 kl. 18:00

Sted

Folkets hus i Råbygda

Til stede

 • 33 medlemmer ved møtestart. Alle medlemmer har møte- og stemmerett på programmøtet.

Referent

Olga Ucinska, Vibeke Mehlum

Saker

 • Sak 1 Velkommen

  Partileder Hanne Nyhus ønsket velkommen til programmøtet.

 • Sak 2 Valg av møteleder og sekretær

  Styrets innstilling:
  Møteleder: Svein Erik Jørgensen
  Sekretærer: Olga Ucinska, Vibeke Mehlum
  Ingen andre forslag fremkom.
  Behandling og votering: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

 • Sak 3 Valg av tellekorps

  Dirigentbordets innstilling:
  Tellekorps: Elin Johanne Kojan, Tormod Solem Slupphaug
  Ingen andre forslag fremkom.
  Behandling og votering: Dirigentbordets innstilling enstemmig vedtatt.

 • Sak 4 Innledning

  Hanne Nyhus innledet om partiprogrammet.
  Det ble foretatt en presentasjon av programkomiteens medlemmer.
  Hanne gjorde rede for programkomiteens arbeid.
  Medlemmene i komiteen gjorde rede for innholdet i programmet kapittel for kapittel.

  Det ble lagt inn en pause for bespisning mellom sak 4 og 5.

 • Sak 5 Debatt og avstemminger

  17 medlemmer deltok i debatten.
  Flere generelle betraktninger fremkom.
  44 endrings- og tilleggsforslag ble fremmet.
  Det ble først gjennomført debatt, deretter avstemninger.

  Alle forslagene og tilhørende voteringer er listet i vedlagte pdf-protokoll.

  Hele vedtatte program er også lagt ved.

 • Sak 6 Avslutning

  Etter avstemningene ble møtet avsluttet med loddtrekning.
  Møtet ble avsluttet og hevet kl. 21:50.