Nominasjonsmøte

Tidspunkt

30. Nov 2022 kl. 18:00

Sted

Malmstua, Løkken kulturhus, Løkken Verk

Til stede

 • 57 medlemmer til stede. Alle medlemmer har møte- og stemmerett i nominasjonsmøtet.
 • I tillegg møtte Jan Thore Martinsen fra partikontoret i Trøndelag Arbeiderparti

Referent

Olga Ucinska

Saker

 • Sak 1 Velkommen

  Partileder Hanne Nyhus ønsket velkommen til nominasjonsmøtet.

 • Sak 2 Valg av møteleder og sekretær

  Styrets innstilling:
  Møteleder: Trude Tevik Gulbrandsen
  Sekretær: Olga Ucinska

  Ingen andre forslag fremkom.
  Behandling og votering: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

 • Sak 3 Valg av tellekorps

  Dirigentbordets innstilling:
  Tellekorps: Ellen Haugen Bergsrønning, Jan Thore Martinsen

  Ingen andre forslag fremkom.
  Behandling og votering: Dirigentbordets innstilling enstemmig vedtatt.

 • Sak 4 Innledning

  Stortingsrepresentant og leder i nominasjonskomiteen Jorodd Asphjell orienterte om den politiske situasjonen og viktige elementer fra statsbudsjettet.

  Jorodd gikk så gjennom nominasjonskomiteens endelige forslag til nominasjonsliste til valget i 2023.

  Orkland AP nominerte sin 1. og 2. kandidat i nominasjonsmøtet i juni. Da ble det også vedtatt å kumulere de seks øverste kandidatene på den kommende lista.

  Antallet navn på lista er et resultat av størrelsen på kommunestyret. Ved 43 kommunestyrepresentanter i neste periode, ble det laget en liste over 43+6 navn (dvs. 49 navn).

  Én av kandidatene (tidligere foreslåtte nr 9) trakk sin kandidatur i forkant av nominasjonsmøtet av jobbmessige årsaker. Av den grunn ble det noen mindre forandringer i endelige listeforslag fra nominasjonskomiteen tett opp mot selve nominasjonsmøtet.

  Nominasjonskomiteens innstilling, presentert og gjort rede for i nominasjonsmøtet:

  1. Hanne Nyhus, Fannrem, f. 1969 (forhåndsnominert i juni) - kumulert plass
  2. Svein Erik Jørgensen, Lensvik, f. 1980 (forhåndsnominert i juni) - kumulert plass
  3. Olga Irmina Ucińska, Løkken Verk, f. 1991 - kumulert plass
  4. Jan Haugen, Gjølme, f. 1979 - kumulert plass
  5. Marita Hammervik Owen, Orkanger, f. 1988  - kumulert plass
  6. Odd Arild Svartbekk, Jerpstad, f. 1962 - kumulert plass

  7. Karin Røttereng, Orkanger, f. 1970.
  8. Oddleif Bakås, Snillfjord, f. 1962
  9. Sandra Åberg Kristiansen, Orkanger, f. 1996
  10. Oddvar Kjøren, Geitastand, f. 1958
  11. Malin Mehlum Skjuleng, Fannrem, f. 1994
  12. Ole Andreas Opphaug, Orkanger, f. 1964
  13. Maja Rønningsbakk, Fannrem, f. 1998
  14. Inge Helgeton, Svorkmo, f. 1953
  15. Kristine Solli, Løkken Verk, f. 1989
  16. Thomas Eggan, Fannrem, f. 1986
  17. Svanhild Aune, Agdenes, f. 1973
  18. Håkon Dollis, Løkken Verk, f. 1959
  19. Marit Halsetrønning, Storås, f. 1966
  20. Oddvar Holmen Kvernmo, Gjølme, f. 1975
  21. Kjersti Lund Olsen, Orkanger, f. 1964
  22. Bjørn Inge Fossmo, Fannrem, f. 1955
  23. Synnøve Hilstad, Løkken Verk, f. 1980
  24. Tom Erik Nystrøm, Lensvik, f. 1979
  25. Elena A. Selbekk, Fannrem, f. 1983
  26. Atle Olav Sognli, Orkanger, f. 1987
  27. Julia Sivertsen, Orkanger, f. 1997
  28. Tore Kristiansen, Fannrem, f. 1957
  29. Asta Karin Nilssen Garberg, Gjølme, f. 1986
  30. Jørn A Drugli, Løkken Verk, f. 1961
  31. Eli Dalsegg, Meldal, f. 1988
  32. Øyvind Løveseter Mikkelsen, Svorkmo, f. 1975
  33. Magni Skålholt Løseth, Agdenes, f. 1974 
  34. John Ivar Evjen, Orkanger, f. 1954
  35. Marit Hilstad, Storås, f. 1970
  36. Viktor Kristensen, Fannrem, f. 1998
  37. Vibeke Mehlum, Løkken Verk, f. 1969
  38. Fredrik Evjen, Gjølme, f. 1962 
  39. Vivian Lorentzen, Orkanger, f. 1967
  40. Kjell Arve Berg, Snillfjord, f. 1951
  41. Heidi Tevik, Lensvik, 1959
  42. Ole Oddvar Monsen, Gjølme, f. 1969
  43. Jan Rune Erlandsen, Fannrem, f. 1963
  44. Tove Bakk, Gjølme, 1949
  45. Jann Eirik Evensen, Løkken Verk, f. 1964
  46. Helga Romundstad, Orkanger, f. 1968
  47. Hans Peter Brøndbo, Løkken Verk, f. 1957
  48. Monica Landrø, Lensvik, f. 1990
  49. Thor Ola Svinsås, Vormstad, f. 1953

  Det ble lagt inn pause for bespisning mellom sak 4 og 5

 • Sak 5 Debatt og avstemninger

  Det ble først gjennomført debatt, deretter avstemninger.

  12 medlemmer tok orde i debatten.

  Tre endringsforslag ble fremmet.

  Endringsforslag 1:
  "Hans Petter Brøndbo (plass nr 47) og Håkon Dollis (plass nr 18) bytter plass."
  Fremmet av: Rolf Inge Furuhaug
  Behandling og votering: Forslaget ble trukket etter avklaringene som fremkom i debatten.

  Endringsforslag 2:
  "Odd Arild Svartbekk (plass nr 6) og Oddleif Bakås (plass nr 8) bytter plass."
  Fremmet av: Laila Selven
  Behandling og votering: Det ble krevd skriftlig avstemning i forbindelse med forslaget. Forslaget fra Laila Selven fikk 22 stemmer, mot 35 stemmer for nominasjonskomiteens innstilling. Forslaget falt.

  Endringsforslag 3:
  "Rolf Inge Furuhaug (ny) kommer inn på plass nr 34 på lista. Forslaget er ensbetydende med at nåværende foreslåtte kandidat nr 34, John Ivar Evjen, kommer ut av lista."
  Fremmet av: Inge Helgeton
  Behandling og votering: Det ble krevd skriftlig avstemning i forbindelse med forslaget. Forslaget fra Inge Helgeton fikk 29 stemmer, mot 25 stemmer for nominasjonskomiteens innstilling og 3 blanke stemmer. Forslaget ble dermed vedtatt.

  Til slutt ble hele lista votert over under ett, inkludert endringen på plass nr 34. Nominasjonslista ble enstemmig vedtatt.

  Vedtatte nominasjonsliste:

  1. Hanne Nyhus, Fannrem, f. 1969 (forhåndsnominert i juni) - kumulert plass
  2. Svein Erik Jørgensen, Lensvik, f. 1980 (forhåndsnominert i juni) - kumulert plass
  3. Olga Irmina Ucińska, Løkken Verk, f. 1991 - kumulert plass
  4. Jan Haugen, Gjølme, f. 1979 - kumulert plass
  5. Marita Hammervik Owen, Orkanger, f. 1988  - kumulert plass
  6. Odd Arild Svartbekk, Jerpstad, f. 1962 - kumulert plass

  7. Karin Røttereng, Orkanger, f. 1970.
  8. Oddleif Bakås, Snillfjord, f. 1962
  9. Sandra Åberg Kristiansen, Orkanger, f. 1996
  10. Oddvar Kjøren, Geitastand, f. 1958
  11. Malin Mehlum Skjuleng, Fannrem, f. 1994
  12. Ole Andreas Opphaug, Orkanger, f. 1964
  13. Maja Rønningsbakk, Fannrem, f. 1998
  14. Inge Helgeton, Svorkmo, f. 1953
  15. Kristine Solli, Løkken Verk, f. 1989
  16. Thomas Eggan, Fannrem, f. 1986
  17. Svanhild Aune, Agdenes, f. 1973
  18. Håkon Dollis, Løkken Verk, f. 1959
  19. Marit Halsetrønning, Storås, f. 1966
  20. Oddvar Holmen Kvernmo, Gjølme, f. 1975
  21. Kjersti Lund Olsen, Orkanger, f. 1964
  22. Bjørn Inge Fossmo, Fannrem, f. 1955
  23. Synnøve Hilstad, Løkken Verk, f. 1980
  24. Tom Erik Nystrøm, Lensvik, f. 1979
  25. Elena A. Selbekk, Fannrem, f. 1983
  26. Atle Olav Sognli, Orkanger, f. 1987
  27. Julia Sivertsen, Orkanger, f. 1997
  28. Tore Kristiansen, Fannrem, f. 1957
  29. Asta Karin Nilssen Garberg, Gjølme, f. 1986
  30. Jørn A Drugli, Løkken Verk, f. 1961
  31. Eli Dalsegg, Meldal, f. 1988
  32. Øyvind Løveseter Mikkelsen, Svorkmo, f. 1975
  33. Magni Skålholt Løseth, Agdenes, f. 1974 
  34. Rolf Inge Furuhaug, Løkken Verk, f. 1948
  35. Marit Hilstad, Storås, f. 1970
  36. Viktor Kristensen, Fannrem, f. 1998
  37. Vibeke Mehlum, Løkken Verk, f. 1969
  38. Fredrik Evjen, Gjølme, f. 1962 
  39. Vivian Lorentzen, Orkanger, f. 1967
  40. Kjell Arve Berg, Snillfjord, f. 1951
  41. Heidi Tevik, Lensvik, 1959
  42. Ole Oddvar Monsen, Gjølme, f. 1969
  43. Jan Rune Erlandsen, Fannrem, f. 1963
  44. Tove Bakk, Gjølme, 1949
  45. Jann Eirik Evensen, Løkken Verk, f. 1964
  46. Helga Romundstad, Orkanger, f. 1968
  47. Hans Peter Brøndbo, Løkken Verk, f. 1957
  48. Monica Landrø, Lensvik, f. 1990
  49. Thor Ola Svinsås, Vormstad, f. 1953

  Nominasjonsmøtet vedtok å gi nominasjonskomiteen fullmakt til å supplere eller justere lista dersom behovet for det skulle oppstå senere frem mot valget.

  Som tillitsvalgte for lista ble Hanne Nyhus og Svein Erik Jørgensen valgt.

 • Sak 6 Avslutning

  Hanne Nyhus takket alle for et godt møte. Dirigentbordet ble takket av. Det ble uttrykt gratulasjoner til alle kandidater, og tatt et gruppebilde.

  Møtet ble avsluttet med en loddtrekning.