Styremøte

Tidspunkt

8. Des 2022 kl. 19:00

Sted

Teams

Til stede

 • Hanne Nyhus
 • Olga Ucinska
 • Jan Haugen
 • Kjell Arve Berg
 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Marita Hannervik-Owen
 • Svein Erik Jørgensen
 • Tiltredende:
 • Bjørn Inge Fossmo - Orkla arbeiderlag
 • Sivert Dombu - Meldal/Å arbeiderlag
 • Malin Mehlum Skjuleng - Løkken Arbeiderlag
 • Berit Solem - Orkanger Arbeidersamfunn

Referent

Olga Ucinska

Saker

 • Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste

  Datoen for styremøtet ble satt opp i aktivitetskalenderen tidligere i høst og møtet ble varslet på
  messenger søndag den 4.12.2022. Innkallingen og saklisten ble sendt på e-post og varslet om på
  søndag mandag den 5.12.2022.

  Vedtak: Styret godkjente innkallingen og saklisten.

 • Sak 2 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

  Protokollen fra siste styremøte ble offentliggjort på Orkland Ap sin internettside og sendt til styret
  på messenger direkte etter siste styremøte den 8.11.
  Ingen merknader er registrert.

  Vedtak: Styret godkjente protokollen fra siste møte.

 • Sak 3 Leder orienterer

  Leder Hanne orienterte om partiarbeidet og utviklingen siden siste møte: bl.a. om arbeidet rundt kommunebudsjettet, nominasjonsmøtet i Trøndelag Ap, nominasjonsmøtet i Orkland Ap og om medlemsmøte om ideologi med Gaute Børstad Skjervø og Vebjørn Gorseth.

  Vedtak: Styret tar saken til orientering.

 • Sak 4 Nytt fra Stortinget, Fylkestinget og styret i Trøndelag AP

  Jorodd og Ellen har meldt forfall til styremøtet.
  Styremedlem i TRAP Trude Tevik Gulbrandsen orienterte om styret i TRAP sin aktivitet og viktige saker.

  Vedtak: Styret tar saken til orientering.

 • Sak 5 Fastsettelse av dato for årsmøte 2023

  Årsmøte i TRAP er satt til den 25.-26.03-2023.
  Styret ble enige om dato for årsmøte i Orkland AP i 2023:
  Årsmøtet 2023 blir torsdag den 9. mars kl. 18:30 i Folkets hus i Råbygda.
  Ifølge vedtekter skal medlemmene få innkalling senest fire uker før årsmøtet. Det følger styret opp på nyåret.
  Sekretær Olga varsler valgkomiteen om datoen for årsmøtet.

 • Sak 6 Status medlemskontingenter

  Fortsatt er de noen medlemmer som ikke har betalt inn kontingenten sin for 2022. Leder Hanne fikk en oversikt over navnene på medlemmene det gjelder fra fylkespartiet under nominasjonsmøtet i TRAP.

  Lokallagslederne har også fått oversikt over navnene.

  Lokallagslederne bes gjøre en innsats før jul med den hensikt å kreve inn forfalte kontingenter.
  Hanne sender ut betalingsinfo til lokallagslederne på e-post. Papirgiro kan fås gjennom partikontoret.

 • Sak 7 Æresmedlemskap

  Se vedlagte retningslinjer/søknadsskjema.

  Styret drøftet saken om å søke flere æresmedlemskap i egen organisasjon.

 • Sak 8 Æresbesvisninger for langvarig medlemskap 2023

  Sekretær Olga orienterte om foreløpig opptelling av medlemmer som skal ha merker i 2023.
  I en foreløpig oversikt er det 14 medlemmer som ser ut til å ha fortjent et merke/en æresbevisning i 2023. Av dem skal 10 medlemmer få en pins, og fire et diplom for langvarig medlemskap.
  Olga bestiller inn merkene via Aps nettbutikk.

  Anslått kostnad; 800-1000 kroner.

 • Eventuelt

  - Bjørn Inge Fossmo: spørsmål om regjeringens aktivitet
  - Jan Haugen: spørsmål om betalingsinformasjon ifm. kontingentene

  Dato for neste styremøte: tirsdag den 10. januar 2023