Styremøte

Tidspunkt

29. Jan 2019 kl. 18:00

Sted

Orkdal rådhus

Til stede

 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Svein Erik Jørgensen
 • Tormod Solem Slupphaug
 • Vibeke Mehlum
 • Eystein Steigen
 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Kjell Arve Berg
 • Magni Skålholt Løseth
 • Toril Snildal
 • Hans Bernhard Meland (tiltredende)
 • Asta Karin Nilssen (tiltredende)
 • Sivert Dombu (tiltredende)
 • Berit Solem (tiltredende
 • fra sak Planlegging av årsmøtet
 • budsjett)

Referent

Tormod Solem Slupphaug

Forfall

 • Are Hilstad
 • Kjell Solem Slupphaug
 • Hanne Nyhus

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Ingen kommentarer. Godkjent.

 • Vedtak fattet utenfor ordinært styremøte

  - Svar på henvendelse fra SBL, godkjenning av formulering
  - Valg av valgkomité 2019: Sivert Dombu, Asta Karin Nilssen og Hans Bernhard Meland
  - Innleder til årsmøtet 2019: Hadia Tajik

 • Innkommet post / orienteringssaker

  -

 • Planlegging av årsmøtet

  Vedlegg:
  - Utkast til sakspapirer
  - Svar og spørsmål vedr. vedtekter

  Styret gikk gjennom årsmøtepapirene og gjorde endringer direkte i dokumentet. Sakspapirene sendes ut torsdag 31. januar.

  Oppfølgning sakspapirer:
  - Trude skaffer ordstyrer (spør Jorodd, evt. Are om Jorodd ikke kan)
  - Trude og Tormod ferdigstiller årsmeldinga punkt 3. Representasjon og 4. Aktiviteter og arrangement (innspill tas imot med takk!)
  - Trude sjekker opp og snakker med de andre kommunepartiledere om uttalelsen om Orkdalspakken.
  - Ferdigstillelse av sakspapirene: Tormod.

  Organisering:
  - Bestiller pizza etter årsmøtet
  - Trude tar ansvar for å delegere diverse oppgaver / forberedelser

 • Valgkamputvalg

  Eystein undersøker med lokallagene og setter opp et forslag til valgkamputvalg til neste styremøte.

 • Innspill til valgkomiteen i Trøndelag Ap

  Vedlegg:
  - Epost fra partikontoret og oversikt over kandidater som ønsker å ta gjenvalg.

  Trude har sagt ja til gjenvalg. Styret tok saken til orientering.

 • Godkjenning av møteprotokoll

  Opplest og vedtatt i møtet.
  Møteslutt 21:05.