Styremøte

Tidspunkt

7. Mai 2019 kl. 18:00

Sted

Formannskapssalen, Orkdal rådhus

Til stede

 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Svein Erik Jørgensen
 • Tormod Solem Slupphaug
 • Vibeke Mehlum
 • Kjell Arve Berg
 • Tina Øyås
 • Svanhild Aune
 • Berit Ingeborg By
 • Berit Solem
 • Hanne Nyhus
 • Are Hilstad

Referent

Tormod Solem Slupphaug

Forfall

 • Mathias Gården
 • Olga Irmina Ucińska
 • Sivert Dombu
 • Eystein Steigen
 • Asta Karin Nilssen
 • Odd Arild Svartbekk
 • Hans Bernhard Meland
 • Oddleif Bakås
 • Ellen Haugen Bergsrønning

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Ingen merknader. Enstemmig godkjent.

 • Vedtak fattet utenfor ordinært styremøte

  Ingen vedtak er fattet siden forrige styremøte.

 • Innkommet post / orienteringssaker

  (se vedlegg)

  1. NRK Trøndelag: "Trøndelag stemmer - mediehusenes valgsamarbeid 2019"
  2. #HunStiller (info/eksempler)
  3. Epost: Listekandidat nr. 24 har trukket seg - Arbeiderpartiet 8
  4. Invitasjon til paneldebatt i Meldal 24. juni, fra Fagforbundet Meldal (Are stiller)
  5. Epost: Oversikt over innsendte listeforslag

 • Forhandlingsutvalget

  Forhandlingsutvalgets vurderinger ble lagt frem for styremøtet og drøftet.

  Omforent vedtak:
  - På vegne av styret, gis forhandlingsutvalget fullmakt til å henvende seg til mulige samarbeidspartnere.

 • Planlegging av representantskapsmøter i 2019

  - "Sommerkickoff": medlemsmøte (evt. representantskap dersom det er aktuelle saker for det). Trude tar kontakt med partikontoret for å skaffe innleder. Avholdes fortrinnsvis 11. eller 13. juni.

 • Valgkamp / stands

  Styret ber valgkamputvalget om å (snarest og senest innen neste styremøte):

  - utarbeide gode overordnede planer for stands, bedriftsbesøk, husbesøk, arrangement, leserinnlegg osv.. Det er ønskelig med helt konkrete lister som viser hvem som skal delta på hva og hvor.

  - utarbeide oversikt over materiell som telt, parasoller og annet materiell, og kartlegge behov / kjøpe inn det vi evt. trenger.

  - innhente nødvendige tillatelser til å avholde stands / påmeldinger, osv.

  - sende invitasjoner til listekandidatene før "Bli kjent -turene" som arrangeres av Orkland kommune. Dette kan være en fin møteplass for listekandidatene.

  Stands i nær fremtid:
  - Lørdag 11. mai: se egen epost fra Eystein.
  - Byfest Orkanger lørdag 22. juni: påmelding er sendt.

 • Partiprogrammet: videre arbeid med utvalgte tema

  Styret drøftet konkretisering / videre arbeid med utvalgte tema i partiprogrammet.

  Omforent vedtak:
  - Are og Tormod utarbeider utkast til konkrete hefter/utspill/flyers som legges frem for listekandidatsamlingene.

 • Godkjenning av protokoll

  Protokollen ble opplest og vedtatt i møtet.
  Møteslutt 20:22.