Styremøte

Tidspunkt

14. Aug 2019 kl. 18:00

Sted

Formannskapssalen Orkdal Rådhus

Til stede

 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Tormod Solem Slupphaug
 • Berit Solem
 • Eystein Steigen
 • Hanne Nyhus
 • Kjell Arve Berg
 • Are Hilstad (forfall under "Status valgkamp")
 • Sivert Dombu (forfall under "Status valgkamp")
 • Olga Irmina Ucinska (forfall under "Status valgkamp")

Referent

Tormod Solem Slupphaug

Forfall

 • Svein Erik Jørgensen
 • Vibeke Mehlum
 • Tina Øyås
 • Hans Bernhard Meland
 • Asta Karin Nilssen
 • Oddleif Bakås

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Godkjent.

 • Vedtak fattet utenfor ordinært styremøte

  Ingen vedtak fattet siden forrige ordinære styremøte.

  Leder og kasserer har i samråd betalt inn kr. 1000,- fra partiet til Ingrid Aunes fond.

 • Innkommet post / orienteringssaker

  Ingen innkommet post. Diverse info-eposter er videresendt direkte til alle styremedlemmer.

 • Økonomi og bank v/ kasserer

  Saken utgikk da kasserer ikke kunne møte.

  ---
  Bruk av partiets organisasjonsnummer til å opprette bankkonto i Orkla Sparebank.
  Kort orientering om ståa i økonomien.
  ---

  Info fra kasserer:
  "Jeg har registrert Snillfjord arbeiderlag , Orkla arbeiderlag og Råbygda arbeiderlag som har registrert sin bankkonto på Orkland Ap sitt organisasjonsnummer.

  Dette er greit nok. Ulempen ser jeg nå er at all post som kommer i nettbank er tilgjengelig for alle. Det vil si at jeg får se posten som skal til arbeiderlagene og de får se posten til Orkland Ap. Dette er i og for seg ikke et stort problem, men litt tull kan det bli.

  En annen sak er at når arbeiderlagene betaler en faktura og vedkomne får kvittering i nettbanken står det at det er Orkland Ap som er avsender og ikke f.eks. Snillfjord arbeiderlag.

  Jeg har snakket med banken, når det gjelder post kan den sendes til en epostadresse til hvert enkelt lag, eller at lagene ikke får tilgang til posten i nettbank, men da må jeg skrive den ut. Eller at dette fortsetter som i dag.

  Og er det greit for lagene at det står Orkland Ap som avsender når regninger blir betalt?"

 • Valgkampstøtte til AUF

  Se vedlagte søknad om valgkampstøtte fra Trøndelag AUF.

  Omforent vedtak:
  - Orkland Arbeiderparti gir kr. 1000,- i valgkampstøtte til Trøndelag AUF. (betalt i møtet)

 • Status valgkamp

  Valgkamputvalget orienterte. Styret diskuterte materiell og viktige politiske saker.

 • Arbeidsfordeling pakking av materiell til utsendelse

  Tormod undersøker priser og avtaler plan/pakking med valgkamputvalget.

 • Eventuelt

  - Valgvake: Kjell Arve undersøker.

 • Godkjenning av protokoll

  Gjennomgått og godkjent i møtet. Møteslutt 20:00.