Styremøte

Tidspunkt

28. Okt 2019 kl. 18:00

Sted

Ikke bestemt

Saker

  • Godkjenning av innkalling og saksliste

    Ingen merknader.

  • Styrets innstilling til valg (av medlemmer og varamedlemmer) til hovedutvalg

    Styret drøftet siste utkast på forslag til medlemmer og varamedlemmer i hovedutvalg. Kommentarer og justeringer fra møtet ble sendt ut via epost til styrets medlemmer, og presentert ovenfor gruppemøtet samme kveld fra kl. 19:00-21:00.

    Møteslutt 19:00.