Styremøte

Tidspunkt

26. Nov 2019 kl. 18:30

Sted

Formannskapssalen, Orkdal rådhus

Til stede

 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Svein Erik Jørgensen
 • Berit By
 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Eystein Steigen
 • Olga Irmina Ucinska
 • Oddleif Bakås
 • Svanhild Aune
 • Odd Arild Svartbekk
 • Vibeke Mehlum

Referent

Vibeke Mehlum

Forfall

 • Tormod Solem Slupphaug (fast)
 • Kjell Arve Berg (fast)
 • Hans Bernhard Meland
 • Are Hilstad
 • Hanne Nyhus

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Godkjent uten merknader.

 • Vedtak fattet utenfor ordinært styremøte

  Ingen vedtak er fattet siden forrige ordinære styremøte.

 • Innkommet post / orienteringssaker

  (se vedlegg)

  - Innkalling fagligpolitisk storsamling 21. januar, Folkets Hus Trondheim: Dette er rettet mot dem som sitter i kommunestyret og fylkesting, og dem som har ansvar for fagpolitisk arbeid i partiet eller i LO Styret vil oppfordre flest mulig til å møte. Reise og tapt arbeidsfortjeneste
  dekkes.

  - Rachel Grepp -prisen 2020: frist for å foreslå kandidater 12. januar 2020

  - 1. mai 2020: Lo i Orkland og omegn har kalt inn til møte 3. desember på Arbeiderstuggu. Her møter representanter fra Orkanger og Løkken. Det kom innspill i møtet om å ha en felles hovedkomite for 1. mai.

 • Kontingenter

  (se vedlegg)

  Partiet har ganske mange som ikke har betalt kontingent, og det står pr. dato 85 personer som ikke har betalt. Trude og Vibeke har sendt ut anmodning til arbeiderlagslederne om å se igjennom lista og ta kontakt med dem som ikke har betalt. Her kan det være medlemmer som har glemt å betale, eller ikke skjønt hvordan de skal gjøre etter det ble slutt på å sende ut giro.

  Vibeke sender en meldingstekst som kan brukes i en evt. sms til arbeiderlagslederne. Se også vedlegget i referatet.

 • Planlegging av representantskapsmøte 28.11.2019

  Torsdag 28.11.19 kl. 18.30
  Kaffe, gløgg og pepperkaker
  Organisasjonsutvalget ved Erling Weydahl starter møtet
  Budsjettprosessen ved Are og Trude
  Loddsalg, pizza og brus

  Vibeke ansvarlig for innkjøp og kaffekoking. Trude bestiller pizza.

 • Budsjett og handlingsplan 2020-2023

  Trude orienterte fra gruppemøtet, det har vært bra og det ser ut som vi drar i samme retning. Det vil bli mer orientering i representantskapet den 28.11.

 • Økonomi: årsrapport og balanse hittil i år

  Se vedlegg.

  Vibeke orienterte om økonomien i partiet så langt i år. Litt usikker om vi har fått alle fakturaene fra partiet. Vi har ikke fått faktura på rosene for eksempel.

  Partiportalen:

  Vibeke har vært på kurs i regi Partiportalen den 6. november. Tema var selvsagt innrapportering til partiportalen (SSB) som er grunnlaget for statsstøtten.

  De anbefaler at lokallagene skal ha eget organisasjonsnummer, og ikke bruke hovedpartiet sitt org.nr. fordi det er et krav om å rapportere inn regnskapstallene for alle bankkontonr. som er knyttet til org.nr. Det vil si at egentlig så må vi rapportere inn regnskapet også for de arbeiderlagene som i dag bruker hovedlagets sitt org.nr.

  Dette vil si at alle arbeiderlagene må ha et eget org.nr. Kasserere er behjelpelig med å registrere
  dette i Brønnøysund om ønskelig.