Styremøte

Tidspunkt

13. Jun 2023 kl. 18:00

Sted

Teams

Til stede

 • Hanne Nyhus
 • Olga Ucinska
 • Sandra Åberg Kristiansen
 • Viktor Kristensen
 • Malin Skjuleng
 • Ole Andreas Opphaug
 • Sivert Dombu
 • Bjørn Inge Fossmo

Referent

Olga Ucinska

Forfall

 • Berit Solem
 • Jan Haugen
 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Kjell Arve Berg

Saker

 • Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste

  Avtalt i et tidligere styremøtet, med påminnelse på messenger. Saklista ble sendt ut søndag den 11.06.
  Vedtak: Styret godkjenner innkalling og sakliste.

 • Sak 2 Godkjenning av protokoll fra siste møte

  Styremedlem Jan var referent på siste møte, og hans referat ble publisert på sida vår som vanlig etter styremøtet.
  Ingen merknader kom sekretæren i hende.
  Vedtak: Styret godkjenner protokollen.

 • Sak 3 Leder orienterer

  Leder Hanne orienterer styret om siste utvikling og aktuelle saker.

  - To medlemsmøter med gjennomgang av valgprogrammet vårt ble gjennomført. Vellykkede arrangement med gode orienteringer fra de ansvarlige medlemmene. Mye bra er gjort i inneværende periode, og vi har fortsatt store ambisjoner fremover. Sekretær Olga lager materiell i utgangspunkt med presentasjonene.
  - Hanne har deltatt på medlemsmøtet i Meldal/Å og Storås Arbeiderlag. Sammenslåing av lagene har vært tema.
  - Det har vært jobbet mye med regnskapsavslutning før siste kommunestyremøtet før sommerferien.
  - Jonas Gahr Støre var på besøk hos sos i Orkland den 07.06.
  Veldig godt besøk med en tur innom Vitus apotek på Amfi Oti og Solruns heimlaga.
  - Vi gjennomførte kandidatfotografering av flere av våre kommunestyrekandidater den 06.06 og den 07.06.

  - Det er nå bekretet at olje- og energiministeren Terje Åsland kommer til industrikonferansen vår på torsdag den 24.08. Kl. 16:30 - oppstart med omvisning i lokalene til Orkel. Deretter varer konferansen fra kl. 17 til 19:30. Tema: yrkesfag, rekrittering av arbeidsfolk, fagkompetanse. Et spennende program er under utarbeiding.

  Vedtak: Styret tar saken til orientering.

 • Sak 4 Post

  - Stafett for livet - invitasjon fra Trøndelag Arbeiderparti

  Lørdag 26 og søndag 27 august arrangerer kreftavdelingen stafett for livet i Trondheim. Her stiller Trøndelag Arbeiderparti lag.

  Stafetten starter lørdag 26 august kl. 12 og varer til søndag 27 august kl. 12 (24 timer) Hensikten er å illustrere at det alltid er noen på banen for den som er syk. Om man vil gå, løpe, rulle i rullestol, gå med rullator, eller ha med barn i vogn i løypa er helt opp til hver enkelt. Arrangementet foregår på Finalebanen ved St. Olavs hospital.

  Hanne deltar.
  Flere er velkommen til å være med. Styret kommer tilbake til saken.

 • Sak 5 Sommeravslutning

  Styret planlegger sommeravslutningen den 20.06.

  Sommeravlutningen skal være i Råbygda, med grilling.
  Oppstart kl. 19.

  Innledningsvis var tanken å invitere Emil Råen og Per Olav Hopsø, det er litt usikkert om de får stille. Styret løfter flere gode navn som kan være aktuelle i den sammenheng.

  Viktor sjekker om det går an å låne griller fra Washington Mills.
  Hanne og Olga ordner med innkjøp og en bolle med salat hver. Eksempelvis is og vannmelon til dessert.

  Olga sender ut en invitasjon til medlemmene i løpet av morgendagen.

 • Sak 6 Valgkamp - budsjett

  Styret tar en utsjekk på hvordan det ligger an mtp. pengebruk i valgkampen hittil opp mot vedtatt budsjett

  Det er bitt bestilt valgkampmateriell, roser, lefser og vannflasker.
  Det er også blitt sponset noen innlegg på Facebook, samt betalt reklame av Hanne i media.

  Vi har brukt omtrent halvparten av budsjettet vårt.

  Styret drøfter andre tiltak og muligheter i valgkampen.

 • Sak 7 Valgkampaktivitet gjennom sommeren

  Styret drøfter hvilke aktiviteter en ønsker å gjennomføre ila. sommerferien.

  Tidlig- og forhåndsstemming starter ila. sommeren, og styret har det med i bakhodet når aktivitene planlegges.

  Det blir flere aktiviteter gjennom sommeren.
  Førstkommende lørdag deltar vi på OrklandsPride, og neste helg deltar vi på byfest på Orkanger. Det blir skrevet en partipost der vi skal oppfordre våre medlemmer til å delta.

 • Eventuelt

  Følgende ble tatt opp:

  - leserinnlegg
  - spissing av partipost slik at informasjonen ikke "drukner" i tekstmengden.

  Første møte ila. august: torsdag 10.08