Styremøte

Tidspunkt

8. Aug 2023 kl. 19:00

Sted

Arbeiderstuggu

Til stede

 • Hanne Nyhus
 • Olga Ucinska
 • Svein Erik Jørgensen
 • Viktor Kristensen
 • Bjørn Inge Fossmo
 • Ole Andreas Opphaug
 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Vivian Lorentsen
 • Sivert Dombu

Referent

Olga Ucinska

Saker

 • 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

  Datoen for styremøtet ble avtalt på messenger og flyttet fra torsdag til tirsdag pga. planlagte stands, den 02.08.2023.
  Vedtak: Styret godkjenner innkallingen og saklisten.

 • 2. Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

  Protokollen fra siste styremøte ble offentliggjort på Orkland Ap sin internettside og sendt til styret
  på messenger rett etter siste styremøte den 13.06.2023,
  Ingen merknader er registrert.
  Vedtak: Styret godkjenner protokollen fra siste møte.

 • 3. Leder orienterer

  Leder Hanne orienterer om partiarbeidet og utviklingen siden siste møte. Bl.a. sommeravslutning med grilling, besøk av Emil Raaen og Håkon Einarsve, Pride-markering, 22. juli-markering, leserinnlegg, møte med aksjonsgruppa ifm. biogassanlegg på Vormstad før ferien. Aksjonsgruppa skal komme og orientere for oss i et gruppemøte. Hanne fortalte også om:
  - besøk av sosialdemokratisk gruppe i Nordisk råd i morgen onsdag den 09.08 kl. 9 ved Thamspaviljongen
  - fylkestingslista skal på turné torsdag den 10.08. De kommer til Løkken torsdag morgen. LO-bussen med Peggy Følsvik og Mette Nord kommer også hit da. De starter på Orkla industrimuseum, skal på besøk på Orkdal helsetun, folkehelsesenteret og på stand foran OTI-senteret. Stand fra 10 til 14. Avisa Sør-Trøndelag og flere medier kommer.
  - AUF kommer på beøsk og skal ha super-tirsdag den 15.08.

  Vedtak: Styret tar saken til orientering.

 • 4. Post

  Vedtak: Saken utgår pga. manglende innkommende post i ferien.

 • 5. Nytt fra Stortinget, Fylkestinget og fylkesstyret

  Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell, fylkestingsrepresentant Ellen Haugen Bergsrønning og styremedlem i TRAP Trude Tevik Gulbrandsen orienterer, så frem de deltar i møtet, om siste aktivitet og viktige saker.

  Trude orienterte om hva som skjedde i juni i styret i TRAP, møtevirksomheten om høsten har ikke startet ennå.

 • 6. Valgmåling – gjennomgang av resultat

  Varaordførerkandidat Svein Erik Jørgensen orienterte styret om målingen som var gjennomført av Sentio i juli.

 • 7. Valgkamp – aktiviteter, budsjett

  Valgkamputvalget orienterer om status.

  Vi holder oss godt innenfor oppsatt budsjett.

  Olga orienterte om valgplanene fremover.

  Det skal skrives brev til førstegangsvelgere.

 • 8. Valgkamp kick off Trondheim 13/8

  Leder Hanne orienterer om arrangementet.
  Jonas Gahr Støre kommer kl. 12 på Folkets hus i Trondheim.

 • 9. Distribusjon av brosjyre

  Styret drøfter saken.

  Forhåndsstemmingen begynner på torsdag. Vi må få ut brosjyrene i postkassene.
  Løkken - OK. Sivert tar ansvaer for Meldal/Å og Storås. Trude for Svorkmo, Svein Erik for Lensvik, og Kjell Arve for Snillfjord. I sentrale Orkdal får vi hjelp fra AUF.

 • 10. Åpent møte Orkanger

  Leder Hanne orienterer.

  Tirsdag den 22.08 blir det arrangert et åpent møte om nytt helsetun på Orkanger.
  Informasjon om prosjekteringen hittil og fremover blir gitt, det blir også sofaprat mm. Vi håper på mye besøk.

 • 11. Industrikonferansen

  Hanne for konferansen orienterte om status.

  På Orkel 24.08.2023
  Konferansen er spikra. Terje Aasland kommer. Spennende program.

 • 12. Medlemsmøte 31/8

  Styret drøfter saken.
  Gudmund Hernes kommer på besøk til Orkland. "Sosialdemokratiets ideologiske styrke" - et foredrag Gudmund har og kan presentere for oss. Sosialt medlemsmøte i innspurten av valgkampen.

 • 13. Valgvake

  Styret drøfter saken og blir enige om hvor og når valgvaken skal foregå.
  Valgkamputvalget v/ Karin har undersøkt ang. valgvake i Damphuset. Det skal koste oss 3000 kr for leie, og det blir mulighet til å kjøpe seg litt småretter.

  Styret er enige i at valgvaken kan foregå i Damphuset.

 • 14. Partipost

  Styret drøfter saken og blir enige om utarbeiding av neste brev til medlemmer.

  Hanne og Olga samarbeider om neste partipost.

 • 15. Neste styremøte

  Styret drøfter saken og møtekalenderen.

  Styremøte: torsdag 7.09 på Teams
  Styret må ellers være forberedt på å møte for et styremøte på Teams på kort varsel, f.eks. tirsdag den 12.09.

 • Eventuelt

  Ingenting fremkom på eventuelt.