Styremøte

Tidspunkt

8. Jan 2024 kl. 18:30

Sted

Formannskapssalen, Orkland rådhus

Til stede

 • Hanne Nyhus
 • Viktor Kristensen
 • Olga Ucinska
 • Bjørn Inge Fossmo
 • Jan Haugen
 • Malin Mehlum Skjuleng
 • Sivert Dombu
 • Sandra Åberg Leko
 • Vivian Lorentsen
 • Berit Solem
 • Trude Tevik Gulbrandsen (Teams)
 • Svein Erik Jørgensen (Teams)
 • Jorodd Asphjell (Teams)

Referent

Olga Ucinska

Forfall

 • Asta Karin Nilssen Garberg
 • Oddleif Bakås
 • Kjell Arve Berg

Saker

 • 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

  Datoen for styremøtet ble avtalt i siste styremøte, og så justert til 8.01 den 26.12.2023. Dette ble varslet om på messenger.

  Vedtak: Styret godkjenner innkallingen og saklisten.

 • 2. Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

  Protokollen fra siste styremøte ble offentliggjort på Orkland Ap sin internettside og sendt til styret på messenger rett etter siste styremøte den 22.11.2023,
  Ingen merknader er registrert.
  Vedtak: Styret godkjenner protokollen fra siste møte.

 • 3. Leder orienterer

  Hanne fortalte om aktuelle saker fra siste møte.
  Organisasjonsarbeid, AUF - et lag er opprettet sammen med Skaun.
  Samarbeid med fagbevegelsen.
  Hanne er med i valgkomiteen i Trøndelag AP - innspill? Trude har sagt ja til ev. gjenvalg. Er det flere utvalg enn "bare" styret som skal bekles?
  Onsdag 24.01 - møte i valgkomiteen i TRAP.

 • 4. Post

  - Henvendelse fra Trond Giske

 • 5. Nytt fra Stortinget, Fylkestinget og fylkesstyret

  Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell samt fylkestingsrepresentant og styremedlem i TRAP Trude Tevik Gulbrandsen orienterte.
  Mye bevegelse i fylkestinget ifm. budsjettprosess. INP har skifta side og flertallet i fylekstinget må styre etter mindretallets budsjett.
  Stor debatt ifm. skolestruktur, noen gjennomslag, men og store tap.
  Per Olav blir statssekretær, så det blir lagt en delvis ny kabal i fylkestingsgruppa.
  Skoledebatt vedr. videregående skole.

  Jorodd er i stadig bedre form og ser frem til stadig mer aktivitet som stortingsrepresentant fremover.

 • 6. Evaluering og oppsummering fra siste medlemsmøte og budsjettprosess

  Hanne orienterer om budsjettprosessen før jul og om samarbeidet i flertallsgruppa i den forbindelse.
  Styret drøftet erfaringer fra budsjettprosessen og fra siste medlemsmøte.

 • 7. Nedsettelse av 1. mai-komité

  Saken utsettes til neste styremøte.

 • 8. Planlegging av årsmøte 2024

  Styret drøfter saken.
  Datoen for årsmøtet 2024 ble satt i styremøte i oktober. Årsmøtet er planlagt til den 29.02.2024.

  Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid.

  Merker - Olga sjekker status, bestiller mekrer.

  Årsberetning styret - sekretær sender ut et tidlig utkast, styret supplerer.

  Felles annonsering av lokalårsmøtene.

  Gjest: forslag for Karianne Tung, Raymond Johansen, Marit Liabø Sandvik, Per Olav Hopsø, Hanne Moe Bjørnbet, Kari Nessa Nordtun, representant fra fagbevegelsen

  Regnskap og budsjett - Malin er på saken

  Lagene må melde tilbake om når vi har møter. - Olga sender en e-post til laglederne.

  Folkets hus kl. 18:00

 • Eventuelt

  SMS-utsending: store regninger. Styret diskuterer ulike fremgangsmåter i den forbindelse.