Representantskap

Tidspunkt

13. Jun 2019 kl. 18:30

Sted

Folkets Hus Gjølme

Til stede

 • 23 stemmeberettige deltok

Referent

Tormod Solem Slupphaug

Saker

 • Valgkamp

  Valgkamputvalget ved Hanne Nyhus og Eystein Steigen orienterte.
  Partiets ordførerkandidat Are Hilstad orienterte.

 • NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land - høring

  Se vedlagte saksprotokoll fra Fylkestinget 12.06.2019. Fylkestingets vedtak til høringsuttalelse ble lagt frem og diskutert i møtet.

  Sivert Dombu fremmet følgende forslag:
  Orkland Arbeiderparti viser til uttalelsene fra Trøndelag fylkeskommune og Trøndelag Ap, og frarår den foreslåtte rammen for ytterligere utbygging av vindkraft på land i Trøndelag.

  Tilleggsforslag ved Svein Erik Jørgensen
  Orkland Arbeiderparti ønsker likevel å påpeke at tilgang på billig fornybar energi er viktig for industrimiljøene i Orkland, og er derfor opptatt av at Midt-Norge må være mest mulig selvforsynt med strøm fra fornybare kilder.

  Vedtak:
  - Sivert Dombus forslag: vedtatt med overveldende flertall
  - Svein Erik Jørgensens tilleggsforslag: forslaget falt med 9 mot 14 stemmer