Styremøte

Tidspunkt

22. Okt 2019 kl. 19:00

Sted

Orkdal rådhus, Lille kommunestyresal

Til stede

 • Oddleif Bakås
 • Are Hilstad
 • Berit By
 • Berit Solem
 • Kjell Arve Berg
 • Hans Bernhard Meland
 • Tina Øyås
 • Svein Erik Jørgensen
 • Odd Arild Svartbekk
 • Asta Karin Nilssen
 • Sivert Dombu
 • Ellen Bergsrønning
 • Eystein Steigen
 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Tormod Solem Slupphaug

Referent

Tormod Solem Slupphaug

Forfall

 • Olga Irmina Ucinska
 • Hanne Nyhus
 • Vibeke Mehlum
 • Svanhild Aune

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Innkalling til styremøte ble varslet via styrets Messenger-gruppe 20.10.2019 og epost/kalenderinvitasjon 22.11.2019.

 • Forslag på medlemmer i hovedutvalg til valgnemnda 23.10.2019

  Utkast til medlemmer i hovedutvalg ble lagt frem og drøftet i møtet. Are Hilstad tar med seg innspillene fra møtet inn i valgnemnda.

 • Protokoll

  -