Styremøte

Tidspunkt

16. Des 2019 kl. 18:00

Sted

Orkland rådhus, Kommunestyresalen

Til stede

 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Svein Erik Jørgensen
 • Tormod Solem Slupphaug
 • Vibeke Mehlum
 • Eystein Steigen
 • Oddleif Bakås
 • Berit Ingeborg By
 • Sivert Dombu
 • Are Hilstad
 • Marit Halsetrønning
 • Olga Irmina Ucinska (fra 18:30)
 • Odd Arild Svartbekk (fra 18:40)

Referent

Tormod Solem Slupphaug

Forfall

 • Kjell Arve Berg
 • Tina Øyås
 • Hans Bernhard Meland
 • Ellen Haugen Bergsrønning

Saker

 • Innkalling og saksliste

  Møtet er varslet via styrets Messenger-gruppe og innkalt via epost/kalenderinvitasjon. Ingen merknader.

 • Vedtak fattet utenfor ordinært styremøte

  Ingen vedtak fattet siden forrige ordinære styremøte.

 • Innkommet post / orienteringssaker

  (se vedlegg)

  - "Vedrørende ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift", svarbrev Trøndelag fylkeskommune
  - Fagligpolitisk samling i Trøndelag, tirsdag 21.01.2020
  - Løkken Arbeiderlag: oppsummering av innspill vedr. organisasjonsarbeid 09.12.2019
  - Berit Solem refererte fra vedtak ang. ST-kvartalet ved Orkanger Arbeidersamfunn. Vedtaket oversendes styret og kommunestyregruppa i løpet av kort tid.

 • Søknad om støtte til Arbeiderstuggu

  (se vedlegg)

  Omforent vedtak:
  - Orkland Arbeiderparti bevilger kr. 10.000,- til Løkken Arbeiderlag for støtte til drift/leie av Arbeiderstuggu i 2019.

 • Planlegging av årsmøte 2020, herunder firster for innkomne forslag m.m.

  DATOPLAN / FRISTER (omforente vedtak i møtet):
  - Tir 07.01.2020: Fellesannonse for partiets og lokallagenes årsmøter i Avisa Sør-Trøndelag
  - Tor 23.01.2020: Styremøte for å behandle forslag til tillitsvalgte/planlegge årsmøte
  - Tor 23.01.2020 (minst 4 uker før årsmøtet): frist for kunngjøring av årsmøtet i Orkland Ap.
  - Lør 01.02.2020: Frist for innsending av forslag på tillitsvalgte til årsmøtet i Trøndelag Ap
  - Tor 06.02.2020 (senest 2 uker før årsmøtet): Frist for å avholde årsmøter i arbeiderlagene og å sende inn forslag som lokallagene ønsker behandlet på årsmøtet.
  - Tir 18.02.2020: Styremøte og behandling av innsendte forslag fra arbeiderlaga/planlegging årsmøtet
  - Tor 20.02.2020 18:30: Årsmøte Orkland Arbeiderparti, Folkets Hus Gjølme
  - Fre 28.02.2020: Frist innsending av forslag til årsmøtet i Trøndelag Ap
  - Lør 21 - Søn 22.03.2020: Årsmøte Trøndelag Arbeiderparti

  VALG 2020:
  - Valgkomité: Magni, Hanne, Sivert, Asta og Oddleif.
  - Følgende er på valg: Leder, sekretær, studieleder, fagligpolitisk kontakt, 1.-3-vara. Revisor 1 og vararevisorer.

  ÅRSMØTENES LOKALLAG:
  - Agdenes Arbeiderlag:
  - Løkken Arbeiderlag:
  - Meldal/Å Arbeiderlag: Tir 21.01.2020 19:00, hjemme hos Sivert Dombu; Kvamsveien 81, 7336 Meldal
  - Orkanger Arbeidersamfunn: ons 22.01.2020 19:00, OIF sitt klubbhus på Orkanger
  - Orkla Arbeiderlag: tor 30.01.2020 19:00, møterommet i "Fjøset" (MC-huset) på Fannremsmoen
  - Orkland Arbeiderlag: lør 01.02.2020 19:00, hjemme hos Karen Unni Knudsen på Øyum
  - Råbygda Arbeiderlag:
  - Snillfjord Arbeiderlag: søn 26.01.2020 19:00, møtesalen i Krokstadøra kommunehus
  - Storås Arbeiderlag: tir 04.02.2020 19:00, "Stasjonspuben" på Storås

 • Protokoll

  Møteslutt 19:00. Protokollen ble opplest og vedtatt i møtet.