Styremøte

Tidspunkt

18. Feb 2020 kl. 18:30

Sted

Formannskapssalen Orkland Rådhus

Til stede

 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Svein Erik Jørgensen
 • Tormod Solem Slupphaug
 • Vibeke Mehlum
 • Eystein Steigen
 • Olga Irmina Ucińska
 • Kjell Arve Berg
 • Svanhild Aune
 • Berit Ingeborg By
 • Sivert Dombu
 • Jorodd Asphjell
 • Berit Solem
 • Ellen Haugen Bergsrønning

Referent

Tormod Solem Slupphaug

Forfall

 • Odd Arild Svartbekk
 • Asta Karin Nilssen Garberg
 • Oddleif Bakås
 • Tina Øyås
 • Hanne Nyhus
 • Are Hilstad

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Godkjent, ingen merknader.

 • Vedtak fattet utenfor ordinært styremøte

  Ingen vedtak fattet siden forrige ordinære styremøte.

 • Innkommet post / orienteringssaker

  - Forslag fra kommunepartiene og ønske om gjenvalg til styret i Trøndelag Arbeiderparti (se egen epost).
  - Ny frist for innspill til valgkomiteen: fredag 21.02.2020 kl. 12:00.
  - Bedriftsbesøk med Eva Kristin Hansen 20.02.2020 før årsmøtet.

 • Økonomi: regnskap, balanse, budsjett

  - Regnskapet for 2019 og balanse per 07.01.2020: kasserer orienterte.
  - Budsjett 2020: kasserer orienterte. Styrets innstilling - som kasserers forslag - ble lagt til i årsmøtepapirene.

 • Årsmøtet 2020

  - Ferdigstilling av sakspapirene.
  - Planlegging av det praktiske.

 • Innspill til valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti

  Omforent vedtak i møtet:

  Innspill til valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti:
  - Orkland Arbeiderparti har mottatt forslag på to lederkandidater fra våre medlemmer: Amund Hellesø og Trond Giske.
  - Orkland Arbeiderparti foreslår Trude Tevik Gulbrandsen som nestleder.

 • Protokoll

  Opplest og vedtatt i møtet.