Styremøte

Tidspunkt

15. Apr 2020 kl. 19:00

Sted

Teams - se link i mail fra styrekontoret

Til stede

 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Svein Erik Jørgensen
 • Vibeke Mehlum
 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Olga Irmina Ucinska
 • Kjell Arve Berg
 • Oddleif Bakås
 • Tina Øyås
 • Are Hilstad
 • Eystein Steigen
 • Hanne Nyhus
 • Berit Solem
 • Sivert Dombu
 • Jorodd Asphjell

Referent

Berit By

Forfall

 • Asta Karin N. Garberg
 • Marit Halsetrønning Krogdahl

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Vedtak:
  Godkjent, ingen merknader

 • 1.mai i Orkland 2020

  1. maikomiteen orienterte styret om planene om digital markering så langt.

  Vedtak:
  Styret tar saken til orientering.

 • Vårkampanje "Helse og trygghet" 4.-10.mai

  Arbeidsgruppa med Hanne Nyhus orienterte om arbeidet med vårkampanjen så langt.

  Vedtak:
  Styret tar saken til orientering.

 • Medlemssituasjonen

  Kontigentarbeid i perioden 15.04-15.05.
  Vi planlegger oppfølging sammen med lokallagslederne.

 • Planlegging av representantskapsmøte 23. april-20

  Saker til representantskapet:
  - Balanse 2019
  - Revidert budsjett 2020
  - Vårkampanje "Helse og trygghet" 4.-10.mai
  - Medlemssituasjonen
  - Informasjon om 1.mai og digital markering
  - Kommunestyremøte 29.april
  - Orientering om krisepakke/støtte til næringslivet i Orkland

 • Vedtak fattet utenfor ordinære styremøter

  Det er ikke fattet vedtak utenfor ordinære styremøter

 • Innkommet post/orienteringer

  Ingen innkommet post

  - Ellen orienterte fra fylkespartiet
  - Tiltak/innspill i forbindelse med konsekvensene av Corona

 • Eventuelt

  Forslag til leserinnlegg