Styremøte

Tidspunkt

12. Mai 2020 kl. 19:00

Sted

Teams

Til stede

 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Svein Erik Jørgensen
 • Vibeke Mehlum
 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Olga I. Ucinska
 • Kjell A. Berg
 • Are Hilstad
 • Eystein Steigen
 • Hanne Nyhus
 • Berit Solem
 • Sivert Dombu
 • Jorodd Asphjell
 • Berit By

Referent

Berit By

Ikke møtt

 • Oddleif Bakås
 • Tina Øyås
 • Marit Halsetrønning Krogdahl
 • Asta Karin N. Garberg

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Vedtak:

  Styret godkjente innkalling og saksliste.

 • 1.mai i Orkland 2020

  Ellen og Olga orienterte om gjennomføringen av arrangementet. Det var laget en digital sending på Facebook med blant annet korpsmusikk av Løkken Musikkorps og Orkdal Janitsjar, nedlegging av krans på De russiske soldaters grav, appeller og taler. Hovedtaler var Sigbjørn Johnsen. Are Hilstad i samtale med Einar Ree var også en del av sendingen.
  Arrangementet var et samarbeid med LO/SV og Orkland Arbeiderparti.

  Vedtak:

  Styret vedtok at kommunepartiet tar Orkland AP sin del av kostnadene. Det ble også vedtatt at Løkken Musikkorps skal betales med 2000 kr for innsatsen denne dagen.

 • Vårkampanje "Helse og trygghet" 4.-10.mai

  Hanne orienterte om arbeidet med vårkampanjen. Det ble laget film, Facebookinnlegg og skrevet leserinnlegg. Tema for innlegg var ufrivillig deltid og kompetanse hos helsepersonell.

  Vedtak:

  Styret tok saken til orientering. Styret var veldig fornøyd med gjennomføringen av årets vårkampanje.

 • Evaluering av digitalt representantskapsmøte 23.04.20

  Styrets medlemmer opplevde representantskapsmøtet på Teams som positivt. Det ble også satt stor pris på at Jonas Gahr Støre deltok på møtet.

  Neste representantskapsmøte blir avholdt 18.juni, også digitalt på Teams.

 • Innspill til APs nye partiprogram

  Leder orienterte om debatthefter som er kommet fra AP sentralt. Sekretær vil sørge for at disse blir sendt ut til lokallagslederne. Det er tre hovedtema på debattheftene; Arbeid, Helse og Klima.

  Vedtak:

  Trude T. Gulbrandsen tar ansvar for temaet Arbeid, Hanne Nyhus tar ansvar for temaet Helse og Svein Erik Jørgensen for temaet Klima. De vil organisere nettbaserte temamøter. Det vil komme info om disse i ny Partipost.

 • Studieleder

  Studieledervervet er fra sentralt hold endret til Medlemsansvarlig. Trude T. Gulbrandsen innehar dette vervet hos Orkland AP.

  Vedtak:

  Styret tok saken til orientering.

 • Medlemssituasjonen

  Medlemsansvarlig orienterte. Det er sendt ut SMS 30.april med påminning om betaling av kontingent. Det vil bli sendt ut giro i løpet av juni til de som ikke har fått betalt sin kontingent.

  Skolering: Det vil bli organisert skolering for styret og kommunestyregruppa i regi Orkland AP.

  Vedtak:

  Styret tok saken til orientering.

 • Vedtak fattet utenfor ordinære styremøter

  Det har blitt fattet vedtak pr. Messenger om å gi støtte til vårkampanjen med kr. 3500.

  Vedtak:

  Styret tok saken til orientering.

 • Sommeravslutning

  I stedet for sommeravslutning vedtok styret å organisere et sosialt treff i august.

 • Innkommet post/orienteringer

  Innkommet post:
  - Skolering for tillitsvalgte i kommunepartiene og arbeiderlagene
  - Ny i AP, kurs i regi fylkespartiet

 • Eventuelt

  Are orienterte om planer om et digitalt åpent møte om sentrumsutvikling på Orkanger og planer for ST-kvartalet.

  Neste styremøte: 10.juni.