Styremøte

Tidspunkt

13. Aug 2020 kl. 19:00

Sted

Teams

Til stede

 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Are Hilstad
 • Tina Øyås
 • Vibeke Mehlum
 • Olga Ucinska
 • Hanne Nyhus
 • Berit Solem
 • Jorodd Asphjell
 • Odd Arild Svartbekk
 • Sivert Dombu
 • Jan Thore Martinsen (Partikontoret)

Referent

Berit By

Forfall

 • Svein Erik Jørgensen
 • Kjell A. Berg
 • Asta Karin N. Garberg
 • Eystein Steigen
 • Tom Erik Nystrøm
 • Mette Skog
 • Oddleif Bakås

Ikke møtt

 • Marit H. Krogdahl

Saker

 • Godkjenning av innkalling og referat fra styremøte 10.juni.

  Vedtak:
  Styret godkjente innkalling og referat.

 • Status medlemmer og kontingent.

  Medlemsansvarlig orienterte. Det blir ordnet med giroer, lokallagene distribuerer.

  Vedtak:
  Styret tok saken til orientering.

 • Storkommuneprosjekt- mål for Orkland AP.

  Leder orienterte. Orkland AP er utfordret til å sette mål for:
  - Totalt medlemstall for 2020.
  - Mål for nyervervede medlemmer for 2020.
  - Mål for antall aktive medlemmer for 2020.
  - eventuelle mål for aktiviteter høsten 2020, som medlemsmøter, skolering, kampanje, stands, avisinnlegg etc

  Vedtak:
  Styret satte mål for antall medlemmer.
  Aktiviteter som ble foreslått var:
  - Temamøte om landbruk (Vi tar utgangspunkt i
  "Landbrukspolitisk plattform")
  - Høstkampanje
  - Partipost
  - Alle lokallag ordner en aktivitet i tillegg til årsmøtet
  - Fagligpolitiske møter
  - Arrangere digitale møter som kan engasjere både medlemmer
  og andre
  - Benytte årshjulet/møteplan 2020

 • Besøk av Jonas Gahr Støre

  Partilederen kommer på besøk i vår region 19.-20. august. Jorodd orienterte om besøket og planene som er lagt. Det blir oppstart ved Orkdal vidaregåande skole, videre til Orklandbadet/Klatrehallen og Washington Mills AS. Medlemmer oppfordres til å møte opp ved Orklandbadet.

  Vedtak:
  Styret tok saken til orientering.

 • Orienteringer

  Leder orienterte om årsmøtet i fylkespartiet (29.august) og nominasjonsprosessen til Stortinget.

  Vedtak:
  Styret tok saken til orientering.