Protokoll styremøte.

Tidspunkt

13. Okt 2020 kl. 19:00

Sted

Folkets Hus Gjølme

Til stede

 • Kjell A. Berg
 • Oddleif Bakås
 • Jorodd Asphjell
 • Sivert Dombu
 • Svein E. Jørgensen
 • Jan Haugen (de 3 første sakene)
 • Berit Solem
 • Hanne Nyhus
 • Mette Skog
 • Asta Karin N. Garberg
 • Olga Ucinska

Referent

Berit By

Forfall

 • Tina Øyås
 • Are Hilstad
 • Marit H. Krogdahl
 • Eystein Steigen
 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Vibeke Mehlum

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Vedtak:
  Styret godkjente innkalling og saksliste

 • Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16.sept

  Protokollen er lagt ut på Orkland AP sine nettsider.

  Vedtak:
  Styret godkjente protokollen.

 • Høstkampanjen

  Arbeidsgruppa i høstkampanjen la frem sitt forslag til kampanje i uke 43. Ukeplanen legges ved protokollen. Oppfordrer lokallaga til å være ekstra synlig ute den 24.oktober som er nasjonal aksjonsdag.

  Vedtak:
  Noen finjusteringer gjenstår, men styret gikk for den planlagte høstkampanjen.

 • Arbeiderpartiets nye partiprogram.

  Styret diskuterte hvilken prosess Orkland AP skal ha rundt dette.

  Vedtak:
  Styret ønsker å holde medlemsmøte for alle medlemmer med innleder.
  Arbeiderlagene oppfordres også til å organisere egne medlemsmøter for å skape gode diskusjoner.

 • Debattnotat om trakassering fra TRAP.

  Debattnotatet legges ved protokollen.

  Vedtak:
  Debattnotatet ble grundig diskutert i styret. Sekretær vil sende en besvarelse på spørsmålene i notatet til TRAP.

 • Nominasjonsprosessen til Stortinget.

  Vedtak:
  Styret organiserte liste over utsendinger til nominasjonsmøtet. Lista med årsmøtedelegatene ble benyttet. Denne legges ved protokollen og behandles på neste representantskapsmøte.

  Styret organiserte også listeforslag til representanter til Stortinget.

 • Medlemsstatus

  Denne saken gikk ut da medlemsansvarlig hadde forfall på møtet.

 • Eventuelt

  Nestleder Svein E Jørgensen informerte om at partisekretær Kjersti Stenseng kommer på besøk til Orkland 15.oktober. Hun vil besøke flerbrukshuset i Idrettsparken i Orkanger og delta på strikkekafe (Fortuna) og medlemsmøte på Løkken.

  TRAP har introdusert et ringeverktøy for å verve medlemmer. Olga Ucinska jobber med dette.