Protokoll representantskapsmøte

Tidspunkt

29. Okt 2020 kl. 19:00

Sted

Løkken Kulturhus