Protokoll styremøte 19.november

Tidspunkt

19. Nov 2020 kl. 19:00

Sted

Teams

Til stede

 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Svein Erik Jørgensen
 • Are Hilstad
 • Jorodd Asphjell
 • Olga Ucinska
 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Vibeke Mehlum
 • Eystein Steigen
 • Sivert Dombu
 • Tina Øyås
 • Hanne Nyhus
 • Oddleif Bakås
 • Kjell Arve Berg
 • Berit By
 • Jan Thore Martinsen (Partikontoret)

Referent

Berit By

Forfall

 • Asta Karin NIlsen Garberg
 • Marit Halsetrønning Krogdahl
 • Berit Solem

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Styret godkjente innkalling og saksliste.

 • Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.oktober-20.

  Protokollen er lagt ut på Orkland AP sine nettsider 15.okt.

  Vedtak:
  Styret godkjente protokollen.

 • Tilbud om kjøp av skylagring av regnskapsprogrammet.

  Kasserer Vibeke Mehlum orienterte om tilbudet vi har mottatt på skylagring.

  Vedtak:
  Styret vedtok å kjøpe inn denne tjenesten.

 • Søknad fra AEE om støtte.

  Vi har mottatt søknad om økonomisk støtte til arbeidet til Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund.

  Vedtak:
  Styret vedtok å støtte AEE med 500 kr.

 • Uttalelse fra Snillfjord Arbeiderlag.

  Oddleif Bakås orienterte om uttalelsen fra Snillfjord Arbeiderlag. Tema for uttalelsen var Legekontoret på Krokstadøra, Bredbånd i "Gamle Snillfjord" og Skolen på Krokstadøra.

  Temaene ble belyst i møtet av Hanne Nyhus og Are Hilstad da det allerede jobbes med noen av disse sakene i kommunestyregruppa.

  Vedtak:
  Uttalelsen oversendes kommunestyregruppa.

 • Innkomne forslag til programmet.

  Vi har mottatt innspill til programmet fra flere medlemmer.

  Vedtak:
  Styret stiller seg bak forslagene som har kommet inn, med en liten justering.

 • Nominasjonskomiteens endelige listeforslag

  Vedtak:
  Styret støtter lista som er kommet fra nominasjonskomiteen og legger den fram for representantskapet på neste representantskapsmøte.

 • Planlegging av representantskapsmøte 26.november -20.

  Vedtak:
  Møtet vil bli avholdt på Teams.

  Saker:
  - Budsjett 2021 Orkland kommune. Are Hilstad innleder
  - Innspill til nytt partiprogram. Ellen Haugen Bergsrønning innleder
  - Endelig forslag fra nominasjonskomiteen

 • Eventuelt

  Fastsettelse av 1.maikomite 2021.
  Styrets forslag:
  - Tormod Solem Slupphaug
  - Trude Tevik Gulbrandsen
  - Vibeke Mehlum
  - Svein Erik Jørgensen

  Fastsettelse av årsmøtedato:
  Styret foreslår torsdag 25.februar 2021.