Protokoll styremøte

Tidspunkt

12. Jan 2021 kl. 19:00

Sted

Teams

Til stede

 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Mette Skog
 • Odd Arild Svartbekk
 • Tina Øyås
 • Eystein Steigen
 • Vibeke Mehlum
 • Are Hilstad
 • Jorodd Asphjell
 • Sivert Dombu
 • Olga Ucinska
 • Svein Erik Jørgensen
 • Hanne Nyhus
 • Berit Solem
 • Kjell Berg

Referent

Berit By

Forfall

 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Asta Karin Nilsen Garberg
 • Oddleif Bakås
 • Marit Halsetrønning Krogdahl

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  På grunn av endret dato på styremøtet kom innkallingen noe sent.

  Vedtak:
  Styret godkjente innkalling og saksliste.

 • Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.nov-20

  Protokollen var lagt ut på Orkland AP sin hjemmeside og delt på styrets Messengergruppe.

  Vedtak:
  Styret godkjente protokollen.

 • Oppdatering av maillister

  Berit orienterte om arbeid med oppdatering av maillister på medlemssidene.

  Vedtak:
  Styret vedtok at lokallagslederne tar tak i saken først.

 • Planlegging av årsmøtet

  Orkland AP sitt årsmøte blir flyttet til den 18.02.21. På grunn av Covid-19 restriksjonene må møtet avholdes på Teams.

  Saker som ble forberedt til årsmøtet:
  - Skaffe innleder, oppfordrer til politisk debatt
  - Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid
  - Fastsatte ordstyrer og referent
  - Framgangsmåte ved eventuelt hemmelig valg på Teams
  - Annonsering av årsmøtene til lokallaga og Orkland AP