Protokoll styremøte

Tidspunkt

8. Apr 2021 kl. 19:00

Sted

Teams

Til stede

 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Svein Erik Jørgensen
 • Vibeke Mehlum
 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Olga Ucinska
 • Kjell A. Berg
 • Jan Haugen
 • Odd Arild Svartbekk
 • Are Hilstad
 • Sivert Dombu
 • Berit Solem
 • Hanne Nyhus
 • Eystein Steigen

Referent

Svein Erik Jørgensen

Forfall

 • Oddleif Bakås
 • Asta Karin N. Garberg
 • Marit Halsetrønning Krogdahl
 • Berit By

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Innkallingen ble sendt ut til styrets medlemmer på e-post og varslet på Messengergruppa tirsdag 30. mars.

  Vedtak:
  Styret godkjente innkalling og saksliste

 • Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. mars

  Protokollen ble lagt ut på Orkland AP sine sider 8. mars og det ble varslet på Messengergruppa.

  Vedtak:
  Styret godkjente protokollen

 • 1. mai

  1. maikomiteen orienterte om arbeidet så langt.

  Vedtak:
  Styret tok saken til orientering og holdes informert om videre arbeid gjennom Messengergruppan.

 • Valgkampplan for Orkland AP

  Valgkamputvalget legger fram forslag til valgkampplan for styret.

  Vedtak:
  Styret tok saken til orientering

 • Planlegging av medlemsmøte 20. april.

  Valgkamp kick-off

  Vedtak:
  Styret diskuterte muligheter med bruken av Teams i medlemsmøter og vedtok framlagt skisse til førstkommende medlemsmøte.

 • Evaluering av månedlig Partipost

  Kan dette gå på rundgang i styret og hos lokallagslederne?

  Vedtak:
  Styret vurderer Partipost som nyttig og det er ønskelig at det videreføres månedlig med flere som bidrar til innholdet. leder følger opp Partiposten videre og involverer aktuelle til innholdsproduksjon.

 • Orienteringer

  Pressemelding fra leder i Trøndelag AP. Denne ble lagt ved møteinnkallingen

  Vedtak:
  Styret tok saken til orientering

 • Eventuelt

  - Medlemsmøte for å belyse Arbeiderpartiets syn i sentrale
  kommunale saker
  - Orientering om plan for 22. juliarrangement.