Protokoll styremøte

Tidspunkt

4. Mai 2021 kl. 19:00

Sted

Teams

Til stede

 • Svein Erik Jørgensen
 • Oddleif Bakås
 • Olga Ucinska
 • Sivert Dombu
 • Jan Haugen
 • Hanne Nyhus
 • Eystein Steigen
 • Jorodd Asphjell
 • Heidi Tevik
 • Elena Selbekk.

Referent

Olga Ucinska

Forfall

 • Ellen H. Bergsrønning
 • Berit By
 • Vibeke Mehlum
 • Trude C. Tevik Gulbrandsen
 • Kjell Arve Berg.

Saker

 • Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

  Innkalling ble sendt ut til styrets medlemmer på epost og varslet på Messenger-gruppa onsdag 28.april.

  Vedtak:
  Styret godkjente innkalling og saksliste.

 • Sak 2. Godkjenning av protokoll fra styremøte 8.april

  Protokollen ble lagt ut på Orkland AP sine sider 21.april og det ble varslet på Messenger-gruppa.

  Vedtak:
  Styret godkjente protokollen.

 • Sak 3. Planlegging av ekstraordinært årsmøte 11.mai

  Tema for årsmøtet er vedtektsendringer fattet på årsmøtet 18.februar.
  Vedtaket fattet den 18.02 lyder som følger:
  “Årsmøtet vedtar å gå over fra representantskapsmodellen til medlemsmøtemodell. Styret bes foreslå nødvendige vedtektsendringer og innkalle til et ekstraordinært årsmøte.”
  Styret diskuterte forberedelse av årsmøtet og avklarte spørsmål rundt gjennomføring.
  Styret ble enige om innstilling til nye vedtekter.

  Vedtak: Sakslista til det esktraordinære årsmøtet, samt forslaget til nye vedtekter (etter styrets innstilling), blir sendt til alle medlemmer sammen med Teams-linken i løpet av inneværende uke (18).

 • Sak 4. Evaluering av 1.mai-arrangementet

  Styret drøftet saken og evaluerte arrangementet.

 • Sak 5. Eventuelt

  - Jorodd orienterte om Kamzy Gunaratnam sitt besøk i Orkland den 13.-14.06.

  - Eystein løftet et spørsmål rundt lærlingesituasjonen i Orkland. Styret diskuterte mulige tilnærminger i saken.