Styremøte

Tidspunkt

10. Aug 2021 kl. 19:00

Sted

Folkets Hus, Råbygda

Til stede

 • Kjell Berg
 • Svein Erik Jørgensen
 • Olga Ucinska
 • Vibeke Mehlum
 • Hanne Nyhus
 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Sivert Dombu
 • Odd Arild Svartbekk
 • Berit By

Referent

Berit By

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Innkallingen ble sendt til styrets medlemmer på epost samt lagt ut på styrets Messengergruppe 3.august -21.

  Vedtak:
  Styret godkjente innkalling og saksliste.

 • Godkjenning av protokoll fra styremøte 1.juni-21.

  Protokollen ble lagt ut på styrets Messengergruppe og på Orkland AP sine sider.

  Vedtak:
  Styret godkjente protokollen.

 • Valgkampplan

  Olga orienterte om årets valgkampplan. Den inneholder oversikt over stands, bedriftsbesøk og kaffeaksjoner. Valgkampplanen vil bli presentert på medlemsmøte 23.august. Oversikt over stands vil bli sendt ut til alle som står på listen.

  Vedtak:
  Styret tok saken til orientering.

 • Planlegging av medlemsmøte 23.august

  Ingvild Kjerkol vil delta og innlede på medlemsmøtet. Hovedutvalg Helse og mestring oppfordres spesielt til å delta og komme med innspill.

  Vedtak:
  Det har vært planlagt merkeutdeling til dette møtet, men vi velger å utsette denne til et møte i høst. Merker og diplomer/rammer kjøpes inn slik at det er klart til å deles ut.

 • Kostnader til streaming

  Tormod har kjøpt inn utstyr til streaming. Kostnaden er i underkant av 4000 kr.

  Vedtak:
  Styret vedtok å dekke 2000 kr av beløpet.

 • Medlemsstatus

  Medlemsansvarlig deltok ikke på møtet, men lokallagene oppfordres til å følge opp sine respektive medlemmer. Det kan være en fin anledning å benytte valgkampen til å snakke med medlemmer og verve nye.

 • Orienteringer

  Ellen orienterte om siste representantskapskapsmøte i TRAP der hun holdt innledning om valgkampen i Orkland. Hun meldte om god stemning og pågangsmot i fylkespartiet.

 • Eventuelt

  Ingen saker under eventuelt.