Styremøte

Tidspunkt

1. Apr 2022 kl. 17:30

Sted

Teams

Til stede

 • Hanne Nyhus
 • Olga Ucinska
 • Are Hilstad
 • Berit Solem
 • Elen Haugen Bergsrønning
 • Jan Haugen
 • Jorodd Asphjell
 • Kjell Arve Berg
 • Marita Hammervik-Owen
 • Odd Arild Svartbekk
 • Sivert Dombu
 • Svein Erik Jørgensen
 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Vibeke Mehlum

Referent

Olga Ucinska

Saker

 • 1. Videre planlegging av situasjonen i gruppa og nominajonsprosessen ifm. at Are Hilstad fratrer som varaordfører og toppkandidat

  Styret ble kvelden den 31.03 gjort oppmerksomme på at vår varaordfører og toppkandidat Are Hilstad har takket ja til stillingen som direktør på Orkla industrimuseum, og at han av den grunn kommer til å fratre vervet som varaordfører og rollen som vår toppkandidat i løpet av sommeren.

  Styret drøftet videre fremgang mtp. valg av ny varaordfører ut perioden, samt nominasjonsprosess med sikte på kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

  Nominasjonskomiteen er i gang med sitt ordinære arbeid og har sendt ut brev til dem som stod på valglista til Orkland Ap sist, med forespørsel om hvorvidt representantene igjen stiller seg til disposisjon mtp. kommende valg.
  I lyset av situasjonen der Are trekker seg, ser man et behov for å fremskynde deler av prosessen og finne en ny varaodøfrer og førstekandidat.

  Are orienterte om at det i samtaler med ordfører Oddbjørn Bang kom frem at valget av ny varaordfører antakeligvis kom til å skje i siste kommunestyremøte før sommeren, dvs. i juni. Da vil kommunestyret håndtere fritakssøknaden og valg av ny varaordfører.

  Et flertall av medlemmene i styret ser på det som fornuftig at man peker ut en ny kandidat mtp. valget i 2023, tidligere enn det var antatt før, av hensyn til å gjøre overgangen til en ny kandidat så forutsigbart som mulig. Velgerne som skal bli kjent med vedkommende, og det kan være godt å ha litt god tid på å løfte frem den nye kandidaten.

  Vedtak:
  Styret ber nominasjonskomiteen sette fortgang på nominasjonsprosessen, spesielt med tanke på lanseringen av Orkland Aps førstekandidat ifm. valget i 2023.
  Styret gir nominasjonskomiteen mandat til å sende skriv til lokallagene for å inkludere partiorganisasjonen i å spille inn navn på aktuelle toppkandidater.

 • 2. Orientering om industrikonferansen den 30.04.2022

  Hanne Nyhus orienterte om den planlagte industrikonferansen den 30.04.2022, som arrangeres i samarbeid med Norsk kylling og LO.

  Det er et spennende program, og bl.a. næringsminister Jan Christian Vestre, kommer.

  Komiteen som planlegger arrangementet har invitert bredt til konferansen. Det er sendt invitajoner til bl.a. våre partifeller i nabokommuner, styret i fylkespartiet, Orkland næringsforening, alle våre medlemmer i Orkland m.fl.

  Arragementet er gratis, men med påmelding. Det er til sammen 100 plasser. Flere har allerde meldt seg på. Påmelding gjennom link som er tilgjengelig på vår Facebook-side / i Facebook-arrangementet.

  Økonomi: Arrangementet er gratis for deltakerne. Kostnaden for å arrangere konferansen ligger til sammen på om lag 28.000 kroner. Det er søkt støtte hos flere aktører, deriblant LO og Arbeiderpartiet. En håper på positive svar på disse søknadene. Styret er gjort oppmerksomme på at det likevel kan være snakk om at Orkland Ap vil måtte dekke deler av totalkostnaden selv.

  Vedtak:
  Styret tar saken til orientering.

 • Neste møte

  Neste styremøtet i OAP er satt til:
  onsdag den 20.04 kl. 18:30 i nye Lensvik skole.